Sorg Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion en förlust av något slag

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar.

Exempel på händelser som kan utlösa sorg är:

Separationer
Övergrepp av olika slag
Relationsproblematik
Egen eller annans sjukdom
Att förlora ett husdjur
Att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

En känsla av bedövning
Humörsvängningar
Koncentrationssvårigheter
Oregelbunden sömn
Förändrade matvanor
Energiförlust

Jag vill här också lägga till en ökad känslighet för hur omgivningen möter dig.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster

Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.

Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om.
Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

Programmet för Sorgebearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efterdödsfall, separationer eller andra förluster.
Kursen är utformad för att ge dig kunskap och erbjuda stöd så att du kan förlösa och möta din sorg så att du åter kan delta och helt fullt i livet.
Texten är utformad av Svenska Institutet för sorgebearbetning

I din sorgeberabetning möter jag dig enskilt eller i grupp. Det bestämmer du vad som känns bäst för dig.