“Livet är en ständig resa i förändring som bjuder både storm och stiltje. Som samtalsterapeut möter jag dig där du befinner dig i livet genom samtal, kunskap och omtanke”.

Lever du det liv du vill leva eller lever du efter invanda mönster och gamla normer som inte kan brytas?
Tror du att du bara är en bricka i livets spel och inte kan förändra din tillvaro? Önskar du att ditt liv hade varit annorlunda?
Du kan förändra beteenden, läka gamla sår och blomstra i din fulla potential genom att bli medveten om din egen sanning, styrka och förmåga.
Varmt välkommen Lena Englund, Diplomerad samtalsterapeut
Boka tidOm mig

Terapi

Lena Englund Samtalsterapeut och sorgebearbetning

Samtalsterapi

Samtalsterapi hjälper dig att bryta mönster, beteenden, läka gamla sår och hitta tillbaka till din lust och fulla potential.
Läs mer

Parterapi

Parterapi hjälper er att hitta tillbaka till varandra, alternativt att skiljas som vänner. Inkluderar alla mänskliga relationer (syskon, vänner, föräldrar/barn).
läs mer

Sorgbearbetning

Behöver du komma vidare? Sorgbearbetning hjälper dig enskilt eller tillsammans i grupp att hantera sorg och se ljuset i tunneln.
Läs mer