“Vi har alla ett överflöd inom oss att bli de människor vi är ämnade att vara.
Genom förändring och utveckling kan vi växa och blomstra”.

Mitt namn är Lena Englund och det är mig du kommer att möta i samtalsrummet.

Vi är alla lika men vi är också unika med våra olika förutsättningar som livet fört med sig

Jag är Diplomerad samtalsterapeut med en treårig utbildning inom psykosyntes från Humanova och medlem i psykosyntesförbundet. Utöver det är jag Certifierad sorgbearbetare och färdigutbildad par- och relationsterapeut i mars 2023.

Jag valde att utbilda mig inom psykosyntesen därför att den ser till människans helhet och dess möjligheter att utvecklas till sitt sanna jag. Det innebär att om du vill ha hjälp och vägledning med ett problem så undersöker vi det, men även vad som kan ha orsakat det, och hur du kan växa utifrån de nya insikterna.

Jag arbetar varsamt tillsammans med dig för ta reda på orsaken till dina känslomässiga sår från barndomen och vilka livsstrategier du har använt dig av för att ta dig framåt. Men vi tittar lika mycket på dina styrkor, behov och vad du önskar uppfylla för att nå din fulla potential.

Som samtalsterapeut är jag varm och empatisk. Utifrån dina behov kan jag vara ditt fyrljus som du tar stöd och hjälp av för att välja ut riktning, tänka i nya tankebanor och våga utmana dig själv till att se olika förhållningssätt i livet. Vi utforskar tillsammans ditt innersta för att du ska våga släppa in mer ljus i livet.

Jag har jobbat med mänskliga möten och relationer i olika former i hela mitt yrkesliv och då främst inom försäkringsbranschen. Det var också där jag upptäckte min gåva– att vara en medlare som skapar goda relationer genom att lyssna, analysera, hitta lösningar och se till människors olika behov.

Privat har jag mött livets olika skeenden, både i glädje och sorg. Det har gett mig flera insikter, bland annat att livet är en ständig förändringsprocess som kan komma hastigt eller mer som en smygande känsla under en längre tid.

Genom min utbildning har jag gått många timmar i egenterapi och det har gjort att jag har bearbetat mitt eget bagage. Det har fått mig att växa och utvecklat min medkänsla som har bidragit till att jag än mer vill ge hopp och inspiration till människor i min omgivning. Som samtalsterapeut går jag själv i handledning för att kontinuerligt kompetensförsäkra min yrkesroll.

Jag har alltid älskat havet och mina allra käraste barndomsminnen har jag tillbringat i den svenska skärgården. Fyren är en stark symbol som har väglett mig hem genom mörker och dimma. Att ha en fast hållpunkt att vila ögonen på oavsett om det är storm eller stiltje har gett mig tröst och hopp i svåra stunder.

Min mottagning är en fyr som står stadigt och lyser för dig. Det är en ledstjärna att hålla sig till i tumulta tider, men som också ger dig mod att upptäcka alla fantastiska möjligheter och gåvor bortom horisonten.

Väl mött
Lena Englund, Diplomerad samtalsterapeut