Om mig

Att i mötet med människor se när en förändring en klarhet eller att ett växande sker är en känsla av att dela livet tillsammans.

Jag heter Lena Englund och det är mig som du kommer att möta i samtalsrummet.

Vi är alla lika men vi är också unika med våra olika förutsättningar som livet fört med sig

Jag har mött livets många skeenden i både glädje och sorg och har genom det fått flera insikter om att livet ändras, både plötsligen eller långsamt, smygande under längre tidsperiod.

Jag har en treårig utbildning som diplomerad samtalsterapeut med psykosyntes som grund.
Genom min utbildning inom psykosyntesen har jag också själv gått många timmar i terapi, vilket gör att jag fått bearbeta mitt eget bagage och har genom det också vuxit i mig själv och därmed utvecklat min känsla för hur jag kan bidra till andra
Jag är också certifierad i sorgebearbetning där jag kan möta dig i din sorg eller förlust som du bär på.

Jag har jobbat med mänskliga möten i olika former genom hela mitt yrkesliv.
Jag hittar min egen kraft i naturen och vid havet och då kanske helst i kajaken.

Den drivkraften att i mötet hjälpa någon annan människa till nya insikter och förändringar är min ledstjärna