”Lena tog emot mig med så mycket värme och omtanke. Med hennes hjälp och vägledning kunde jag äntligen komma vidare med livet och se mig själv ur ett annat perspektiv. Jag fick möjlighet att läka gamla sår i en trygg och avslappnad miljö. Jag är så tacksam”. Jill, 40 år

Varför välja samtalsterapi?

Det finns många anledningar till att man väljer att gå i samtalsterapi, men några exempel kan vara:

  • För att du vill skapa en förändring i livet eller bryta invanda livsmönster.

  • För att du har tappat din livsglädje, känner oro och nedstämdhet och vill hitta tillbaka till dig själv.

  • För att du vill stärka din självkänsla eller få ett bättre självförtroende och därmed växa som människa.

  • För att våga utmana dig själv, frigöra dig från begränsande föreställningar och ifrågasätta vad det är som hindrar dig. att nå din fulla potential.

Syftet med våra samtal är att vägleda dig till att se din fulla potential

Tillsammans tittar vi på det du upplever som smärta eller stagnation i ditt liv, men vi kommer även ta in hela din person– dina tankar, känslor och behov.

Därefter arbetar vi med att hitta mönster och beteenden som hindrar eller begränsar dig från att leva det liv du önskar leva.

Det finns en stor kraft och potential i att kunna se vilka svårigheter och problem som ligger i vägen för din utveckling, i motsats till att du lägger tyngdpunkten på vad som är fel eller avvikande.

Vi går in på djupet och strävar efter långsiktighet i din utveckling. Jag utgår alltid ifrån där du just nu befinner dig i livet.

Syftet med samtalsterapin är att du ska må bättre, trivas med dig själv och vara delaktig i ditt eget liv. Genom att få stöttning med att plocka fram din inre potential kan du blomstra och visa världen den du verkligen är!

Varmt välkommen
Lena Englund, Diplomerad samtalsterapeut