Sorg och Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion en förlust av något slag

Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

”Lenas kunskap i ämnet och varma personlighet gör att jag känner mig väldigt trygg igenom våra samtal. Jag har kommit till ovärderliga insikter och utvecklats på ett personligt plan. Jag kan varmt rekommendera Lena. Alla borde ta tillfället att utvecklas som människa!”
Anne 50 år
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion en förlust

Sorg är alla de motstridiga tankar och känslor som väcks till liv då vi utsätts för förluster av olika slag. Sorg kan upplevas alltifrån ett djupt mörker, ett lidande utan slut till en känsla av konstant oro i kroppen. Hur förlusterna upplevs är individuellt från person till person, men dödsfall och skilsmässa är ofta mycket smärtsamma upplevelser.

Omgivningen förknippar oftast sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan också utlösas av en rad andra förluster och hastiga förändringar i livet.

Exempel på händelser som kan utlösa sorg:

Separationer
 
Övergrepp av olika slag
 
Relationsproblematik
 
Egen eller någon annans sjukdom
 
Förlust av ett husdjur
 
Att livet inte blev som man tänkt sig.
 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar:

En känsla av bedövning eller overklighetskänsla
 
Humörsvängningar
 
Koncentrationssvårigheter
 
Oregelbunden sömn
 
Förändrade matvanor
 
Energiförlust
 
Ökad känslighet för hur omgivningen förhåller sig till dig
 
Varför välja att gå i sorgbearbetning?

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen som har uppstått genom dina förluster. Genom samtalen får du hjälp att identifiera vad som upplevs som ofullständigt och svårt utan att du blir kritiserad, utsatt för analyser eller välmenande råd från omgivningen.

Erfarenheter visar att då du bearbetar dina händelser och försonas med dig själv och det du har varit med om, öppnar det upp möjligheter till inre läkning. Det ständiga ältandet och smärtan mattas av, vilket gör att många upplever ökad energi och livslust. Många människor beskriver att de får en större närvaro och känsla av meningsfullhet i livet.

Programmet för sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer eller andra förluster. Kursen är utformad så att den ska ge dig kunskap och stöd så att du kan förlösa och möta din egen sorg. Texterna är utformade av Svenska Institutet för sorgbearbetning.

Syftet med sorgbearbetning är att du ska återfå livskraften och känna delaktighet i livet. Jag möter jag dig enskilt eller i grupp. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Varmt välkommen,
Lena Englund, Diplomerad samtalsterapeut