par-och relationsterapi

I parterapi och relationsterapi möter jag er i samtal när ni behöver hjälp att komma vidare i er relation.

Det kan vara en stark känsla av att ni har glidit isär eller har slutat prata med varandra.

Era konflikter kommer oftare och tar allt mer energi i er relation och känslan av att ni inte längre når fram till varandra.

Tilliten till varandra har fått sig en törn eller försvunnit helt, känner du en ensamhet i relationen.

När ni vill hitta tillbaka till varandra igen.
Eller så är ni i slutet av en relation och behöver stöd med hur ni ska gå vidare efter separationen?

Par och relationsterapi vänder sig till er som är kärlekspar likväl som syskonpar, förälder/ barn eller i en vänskapsrelation.

Sorg Sorgbearbetning

Samtalsterapi

Jag är under utbildning och tar därför emot er som träningsklienter. Sessionerna är 90 minuter långa och priset är 600 kronor per gång. Det är upplagt så att vi ses 5 gånger. Som träningsklienter ska ni känna er trygga med att jag också går under kontinuerlig handledning,

Varmt, varmt välkomna!