Vår historia har under livets gång format oss till de personer vi är, men också hur vi lever våra liv idag– på gott och ont. Inom varje människa finns en större potential till att blomstra och vara sitt sanna jag. Många av oss är omedvetna om möjligheterna, medan andra kan ana det, men vet inte hur de ska frigöra kreativiteten inom sig.

Psykosyntesen är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Man utgår från ett holistiskt seende av människan, det vill säga, man ser till hela dig och utgår från där du är just nu, men man ser även till din historia för att förstå hur du har formats av den. Därefter ger man lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade– det du innerst inne längtar och strävar efter i livet.

Genom terapiprocessen kommer du att få utveckla och lära känna dina egna personlighetsmönster (varför gör eller reagerar jag alltid som jag gör?!) vilket skapar större självkännedom och förståelse för det egna jaget. Att komma i kontakt med din inre kraft ger dig tillgång till hela ditt register. Det skapar en fantastisk känsla av att “få vara kapten på sitt eget skepp” och kunna sätta kurs mot fyrens ljus oavsett livets väderlekar.

Den moderna psykosyntesen är en verksam terapi som inte bunden till någon speciell lära, utan väver in olika terapiformer som bland annat KBT (Kognitiv Beteende Terapi), ACT (Acepptance and Commitment Therapy) och Schematerapi (mönster från barndomen).

Psykosyntesen kan appliceras på många områden i livet– allt från livskriser, sorger, relationsproblem och önskan om självförverkligande samt frigörandet av människans inre kreativitet.

Läs mer om psykosyntes:
Psykosyntesföreningen.se

 

Inom psykosyntesen så utgår vi från det holistiska seendet alltså
utifrån hela dig och var du just nu befinner dig i livet
“Livet är inte ett problem som ska lösas, det är ett mysterium som ska levas”
Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare